Kestvad sündmused

 • Berta Vilms'i graafilised joonistused

  08/01/2018 - 31/12/2018 Kohvik Mahedik, Näitus

  Kohvikus Mahedik on avatud näitus Berta Vilms'i graafiliste joonistustega.

  Loe edasi...
 • LOODUSE MANDALAD. Ülo Josingu fotonäitus

  02/02/2018 - 31/08/2018 Pärnu Külastuskeskuse galerii, Näitus

  2. veebruar – 31. august 2018 
  Pärnu Külastuskeskuse galeriis 

  Looduse mandalad 

  Ülo Josingu fotonäitus

  Ülo Josingu (sün­dinud 1952. aas­tal) fotohuvi tär­kas vara­ses noo­ruses – esi­me­sed kat­se­tu­sed tegi ta 5. klassi õpilasena. Ta on Eesti Fotokunstiühingu asu­ta­ja­liige (1987), Tallinna fotoklubi liige (1976), loo­min­gu­lise ühen­duse Fotoring liige, koos­ta­nud näi­tuse "Anna mulle või­ma­lus" puue­tega las­test, osa­le­nud lisaks veel pal­ju­del foto­näi­tus­tel ja -kon­kurs­si­del.

  Üle vee­rand sajandi töö­tab Ülo Josing Eesti Televisioonis (ERR) fotopro­fes­sio­naa­lina, pil­dis­ta­nud selle aja jook­sul kõik­või­ma­likke sünd­musi, ini­mesi ja objekte – Eurovisioonist klaa­si­kunsti ja toa­lil­le­deni. Koos Toomas Kaasikuga on ta koos­ta­nud foto­al­bumi Eesti Muinsuskaitseseltsi tege­vu­sest (2003).

  Illustreerinud roh­kelt albu­meid sh „Eesti klaas 60“ ja „Eesti klaas 70“, „Õnne hääl“, „Tarbekunsti muu­seum“ jne. 

  Loe edasi...
 • Üllar Kallau õlimaalide näitus

  21/03/2018 - 15/04/2019 Nooruse Maja, Näitus

  Üllar Kallau õlimaalide näitus

  Loe edasi...
 • Riina Georgi ja õpilaste keraamika (Pärnu Kunstikool)

  04/04/2018 - 30/04/2018 Pärnu Keskraamatukogu, Näitus

  Pärnu Keskraamatukogu I korruse galeriis 

  Riina Georgi ja õpilaste keraamika (Pärnu Kunstikool)

  Näitusel esinevad tarbenõude ja dekoratiivvormidega keraamikaõpetaja Riina Georg (1993 Tallinna Kunstiülikool/praegu EKA/ keraamika; 2009 Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetus MA) ja tema õpilased Pärnu Kunstikoolist vanuses 10-16a. Noorte autorite keraamika on valminud viimase 2 aasta jooksul,  mõned tööd on varasemast ajast.

  Tänapäeval mõjutab suhtumist keraamikasse pidevat tarbimise kasvamist eeldav majandus. Mistahes liigne tarbimine pole aga loodussõbralik. Me ei peaks "ajaga kaasas käimise" hoos vana ja veidi kulunut, sh tarbe-ja ehituskeraamikat kergekäeliselt uue vastu välja vahetama nagu kiirmoes. Ühekordseks kasutamiseks  valmistatud keraamika oleks raiskamine.

  Näited Jaapani kultuuris levinud  suhtumisest  keraamikasse on toodud näitusel olevas infos.

  Loe edasi...
 • Merli Kasemetsa moevisandid VÄRVIDE HARMOONIA

  04/04/2018 - 30/04/2018 Pärnu Keskraamatukogu, Näitus

  Pärnu Keskraamatukogu perioodikagaleriis 

  Merli Kasemetsa moevisandid VÄRVIDE HARMOONIA

  Iga värv tekitab inimeses teatud emotsioone ja meeleolusid. Üks ja sama värv võib erinevatel inimestel esile kutsuda erinevaid tundeid ja mõtteid, sest iga inimene eelistab ühel või teisel põhjusel mõnd värvi teisele ning see mõjutab värvide tajumisel saadud emotsiooni.

  Kasutan värve oma kollektsioonides palju, sest need aitavad tõsta minu tuju ka kõige halvematel päevadel.

  Selle kollektsiooni idee aluseks võtsin värviringi. Eesmärgiks oli õppida paremini tundma värve ja nende omavahelist sobivust.

  Endast: Minu nimi on Merli Kasemets, olen 21 aastat vana ning hetkel õpin teist aastat Pärnumaa Kutsehariduskeskuses rätsepa erialal. 

  Minu moejoonised on tavaliselt inspireeritud pop muusikast, multifilmi tegelastest, ajaloolistest rõivastest (peamiselt 17.-18. sajand) ja ka tänapäeva filmidest, telesaadetest. Võib öelda, et vahel on mu visandid seetõttu väheke kostüümilikud.


  Loe edasi...
 • Marge Nelgi illustratsioonid Mehis Heinsaare raamatule

  04/04/2018 - 30/04/2018 Pärnu Keskraamatukogu, Näitus

  Pärnu Keskraamatukogu trepigaleriis saab 30. aprillini vaadata Marge Nelgi illustratsioone Mehis Heinsaare raamatule  "Unistuste tappev kasvamine".

  Marge Nelk on eesti kunstnik ja raamatukujundaja. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis teoloogiat ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis fotograafiat. Nelk on kujundanud raamatuid ja teinud segatehnikas fotokunsti. Tema töövahendiks on fototöötlusprogramm Photoshop.  

  Loe edasi...
 • Vello Paluoja joonistatud portreed INIMESI PÄRNU AJALOOS

  04/04/2018 - 30/04/2018 Pärnu Keskraamatukogu, Näitus

  30. aprillini saab Pärnu Keskraamatukogu I korruse galeriis vaadata Vello Paluoja joonistatud portreesid "Inimesi Pärnu ajaloos".

  Tekstid piltidel kujutatute kohta koostas Hilja Treuberg.

  Loe edasi...
 • KEVADNÄITUSED: Eesti oma sinine. Kaadris ja kaadri taga

  06/04/2018 - 27/05/2018 Pärnu Muuseum, Näitus

  Eesti Kunstiakadeemia moeosakonna näitus

  Eesti oma sinine

  toob kokku moe, looduse ja pärandkultuuri – mitmetahuline näitus loob avatud dialoogi näituse külastaja ning looduse, kunsti ja rahvakultuuri vahel. Eesti loodusest pärit sinise värvitooni otsimiseks sukelduti lausa laiadesse laantesse ja sohu.

   

  Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi näitus

  Kaadris ja kaadri taga. Boris Mäemetsa moefoto

  avab Boris Mäemetsa 1960.–1970. aastatest pärinevat moefotoloomingut laiemalt, tuues publiku ette nii toimetuse heakskiidu saanud ja ajakirja jõudnud materjali kui ka pilte, mis jäid avaldamata ja said pakkuda rõõmu vaid fotograafile endale.

  Loe edasi...
 • Pärnu XVIII (m)Moodsa Kunsti näitus AKNAD, OSA II

  13/04/2018 - 05/05/2018 Pärnu Linnagalerii, Näitus

  13.04-05.05.2018 Pärnu Linnagalerii Raekojas (Uus 4, Pärnu)

  AKNAD, OSA II

  Pärnu XVIII (m)Moodsa Kunsti näitus 

  Reedel, 13. aprillil kell 17 avatakse Pärnu Linnagaleriis 18. Pärnu (m)Moodsa Kunsti näitus alapealkirjaga „AKNAD, OSA II”.

  Aastate jooksul on Andrus Joonase poolt kureeritud Pärnu (m)Moodsa Kunsti näituskujunenud oluliseks kunstisündmuseks, pakkudes suurt huvi nii kunstipublikule, kui ka kriitikale ja on olnud väga oluline kaasaegse kunsti säilimisele, arenemisele ja jätkusuutlikusele Pärnus.

  Näituse kuraator Andrus Joonas:
  Inimese areng ei ole luksus, vaid igaühe pärisosa. Näitus on kunstniku ja kuraatori isiklik ruum, nii vaimne kui füüsiline, kus ta saab ausalt vestelda vaatajaga ja ise vastutad...a oma loomingu eest. Ja sellega kaasneb ka vastutus, vähemalt enda tegevuse eest.

  „Vahest on enamiku tänapäeva kunsti piiratuse üks põhjusi see, et silmist on kaotatud kunsti nähtamatu püha päritolu ja eesmärk, vahendada inimestele nägemust nende tõelisest loomusest ja kohast universumis ning teadvustada neile ikka uuesti ja uuesti elu hinda ja lõputuid võimalusi.“ Sogyal Rinpoche

  Olen seda tsitaati, nagu mantrat aastaid tsiteerinud ja kasutanud. Ja kordan ja kasutan ka edaspidi, sest see on nii hästi ja täpselt öeldud.

  Aken on midagi kõige tavalisemat argielus.
  Aknaid on palju.
  Erinevat tüüpi ja neil on erinev otstarve.
  Samas, sellel sõnal on teine pool, sellel tähendusel „aknad“.
  Akendest tuleb valgus.
  Akendest näeb maailma.
  Akendest näeb iseennast.
  Aknad on väljapääs.
  Aknad on lõpmatus.
  Aknad on müstilised.
  Aknad on lõputud!

  Näitusele on kutsutud erinevad kunstnikud, erinevatest rahvustest, kes tegelevad loominguga lähtuvalt sisemisest kaemusest ja inspiratsioonist.

  Avamisel toimub Margus Tiitsmaa (Sorge) ja Andrus Joonase performance „Aknad osa II”!

  Näitusel osalevad kunstnikud:
  Toomas Kuusing, Pusa, Margus Tiitsmaa (Sorge), Marko Toomast, Silja Saarepuu, Villu Plink, Alar Raudoja, Zhon-Zhon Sandyr, Sergei Orlov, Yuri Kutsarjan.

  Loe edasi...
 • EST.EETILINE? Eesti Maalikunstnike Liidu aastanäitus

  15/04/2018 - 29/05/2018 Uue Kunsti Muuseum, Näitus

  15. aprill – 29. mai 2018 Uue Kunsti Muuseumis

  EST.EETILINE?

  Eesti Maalikunstnike Liidu aastanäitus Pärnu 
   
  Näituse kontseptsioon ja kujundus: Jaan Elken, korraldus: Mari Roosvalt

  Avamine 14. aprill kell 16.00

  Maalikunsti ja esteetika vahele oleks tava-arusaamade järgi otsekui võrdusmärk asetatud. Harmoonia ja/või esteetilisus on teadupärast lausa matemaatiliste valemite abil kirjeldatavad parameetrid. Kuid mil määral toimub kunstiliigi enda sees varjatud ja avalik vastupanuliikumine esteetiliste kaanonite, mõnede silmis ka „korrumpeerunud ja aegunud“ väärtussüsteemi vastu?

  Poliitilisel maastikul on uuskonservatiivsus ja traditsionalism tõusulainel, näitus püüab mh kaardistada erinevate liikumiste vasteid kultuuriväljal ja uurida eetiliste ja esteetiliste väärtuste ning moraaliprobleemide jõudmist lõuendile.

   Näitusel on eksponeeritud nii sihiteadlikku iluelamust ülevõimendavad tööd, kui ka esteetikast kui sellisest väärtuspõhiselt ülevaatavas võtmes loodud maalilooming aastatest 2017 ja 2018.

  Eesti maaliklassikuks kvalifitseeruvad autorid nagu Enn Põldroos, Lola Liivat, Tiiu Pallo-Vaik, Jüri Arrak, Uno Roosvalt, Marju Bormeister, Enn Tegova, Mari Roosvalt jpt. esinevad kõik oma isikupärases laadis. Tugev esindatus on abstraktsel maalil, esteetilist pintslitööd ja kolorismil baseeruvaid väärtusi demonstreerivad Ivar Kaasik, Andro Kööp, Vano Allsalu, Kristiina Kaasik. Andrus Rõuk ja Eva Jänes jätkavad teravaservaliste, geomeetriliste universumitega, Andres Koorti transtsendentaalne minimalism lisab zen-hoiakuid. Figuraalne maal on esindatud alates provokatiivse ainesega fotorealismi mutatsioonidest (Saskia Järve, Nelly Drell, Maigi Magnus, Martin Urb jt.) kuni akadeemilisele maalile truuks jäänud, väga eripalgelise realismi variatsioonides töötavate kunstnikeni – Aapo Pukk, Stanislav Arhipov, Olesja Katshanovskaja jpt. Ühiskonna valupunkte suudavd kõrgel esteetilisel nivool kommenteerida metafoorse maalikunsti meistrid nagu Veiko Klemmer, Maarja Nõmmik ja Karl-Kristjan Nagel. Teistelt loovaladelt pärit kunstnike loodust jäävad silma arhitekt Vilen Künnapu psühhedeelsed värvielamused, metallikunstnik Urve Küttneri maaliline, söövitustehnikas plekkmaal ja filmirezhisöörina tuntud Manfred Vainokivi hard-core seisukohavõtt graffiti-laadses suures monokroomis.

  Näitusel esinevad kunstnikud:
  Maarit Murka, Enne Põldroos, Lola Liivat, Andro Kööp, Terje Krupp, Maria Sidljarevitš, Johanna Mudist, Manfred Vainokivi, Ashot Jegikjan, Maarja Nõmmik, Lev Vassiljev, Jüri Arrak, Ivika Luisk, Andres Koort, Matti Vainio, Liisi Örd, Juss Piho, Ove Büttner, Lii Pähkel, Kalli Kalde, Maigi Magnus, Kamille Saabre, Aapo Pukk, Liisa Kruusmägi, Eneli Luiga, Ulvi Orro, Alo Valge, Tiiu Rebane, Kristiina Kaasik, Kadri Bormeister, Pille Ernesaks, Lilian Mosolainen, Vano Allsalu, Urve Küttner, Uno Roosvalt, Tiiu Pallo-Vaik, Tiit Priidel, Stanislav Antipov, Kairit Orgusaar, Piret Rohusaar, Piret Kullerkupp, Olesja Katšanovskaja, Mati Kütt, Margus Tiitsmaa, Maret Suurmets Kuura, Ly Kaalma, Cristelll (Kristel Kütt), Karin Strohm, Jane Rähn, Jana Kelus, Ivi Arrak, Herlet Elvisto, Helle Lõhmus, Heli Tuksam, Mauri Gross, Gennadi Kurlenkov, Eve Kruuse, Eva Jänes, Eero Ijavoinen, Enn Tegova, Einar Vene, August Künnapu, Anne Moggom, Saskia Järve, Martin Kaares (QBA), Meeta Eliise Veigel, Peeter Must, Mari Roosvalt, Karl-Kristjan Nagel, Toomas Altnurme, Andrus Rõuk, Marju Bormeister, Veiko Klemmer, Eha Luik, Vilen Künnapu, Kati Kirotar, Jaan Elken, Nelly Drell, Tiia Külv, Lepparu,Silvi, Jane Remm, Kuzja Zverev, Paap Nõmm, Mari-Liis Sõrg, Mall Nukke, Rait Rosin, Leelo-Mai Aunbaum, Ivar Kaasik, Epp Viires, Siiri Jüris, Leho Rubis, Maarja Nõmmik, Anatoli Strahhov, Anne Parmasto, Ilmar Kruusamäe, Sirje Petersen, Triin Kristenson, Mikk-Artur Ostrov.

  Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Pärnu Linnavalitsus.

  Uue Kunsti Muuseum
  Esplanaadi 10, Pärnu
  tel: 443 0772
  www.mona.ee
   
  avatud iga päev 9-19.00
   
  www.facebook.com/Museum.of.New.Art

   

  Loe edasi...

Nädala tähtsündmused

 • MUSICA SACRA. Kevad 2018

  10/03/2018 - 26/05/2018 Pärnu linn, Kontsert

  MUSICA SACRA
  Kevad 2018.
  Kontserdisari Pärnu Eliisabeti kirikus laupäeviti kell 16.00 alates 10. märtsist kuni 26. maini 2018.

  L 10.3.2018 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik Klaveriduo KeAmo: Farištamo Eller ja Merike Poom. Kavas eesti muusika

  L 17.3.2018 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik.  Kai Kallastu (sopran), Aare Tammesalu (tšello), Andrus Kallastu (klaver). Kavas Kallastu, Miido, Pärt, Raid, Tubin

  L 24.3.2018 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik. Tähe-Lee Liiv (klaver). Kavas Bach, Chopin, Mozart

  L 31.3.2018 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik. Kristina Kriit (viiul), Andrus Kallastu (orel). Kavas Biberi Roosipärjasonaadid. Kontserdi kestus ca 3 tundi.

  L 7.4.2018 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik. Klaveriduo Ebe Müntel ja Jorma Toots. Kavas Bach, Mozart

  L 14.4.2018 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik. AAVO OTSA MUUSIKASTUUDIO 15 - AAVO OTSA TROMPETIKLASS 40. Aavo Otsa Muusikastuudio ja trompetiklassi solistid ja ansamblid

  L 21.4.2018 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik. Kai Kallastu (sopran), Andrus Kallastu (elektroonika). Kavas Sosnitski, Sydorenko, Uduman

  L 28.4.2018 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik. Indrek Palu (viiul, elektroonika), Leonora Palu (flööt). Kavas Palu (esiettekanne), Siimer, improvisatsioonid

  L 5.5.2018 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik. Marie-Helen Aavakivi (viiul), Ralf Taal (klaver). Kavas Brahms, Franck, Schubert, Tubin

  L 12.5.2018 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik. Jorma Puusaag (klassikaline kitarr), Kristo Käo (klassikaline kitarr). Kavas Eespere, Jõeleht, Jürjendal, Kõrvits, Pärt

  L 19.5.2018 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik. Ines Maidre (orel). Kavas Bach, Karindi, Laja, Süda, Tobias, Torrim, Widor

  L 26.5.2018 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik. Kai Kallastu (sopran), Andrus Kallastu (klaver). Kavas Hahn, Massenet, Liszt, Wagner

  Kontserdisarjaga liitub publikukoolitusprogramm õpilastele, info ooper@parnu.ee

  Üksikpääse 10 eurot
  Perepääse 12 eurot (üks täiskasvanu ja kuni kolm alla 18-aastast last)

  Abonementpääse 30 eurot annab õiguse külastada sarja kõiki kevadhooaja 2018 kontserte.

  Pääsmed müügil pool tundi enne kontserdi algust kohapeal.

  Koostöös: Eesti Kultuurkapital, Pärnu linn, Pärnu Eliisabeti kogudus, Eesti Metodisti Kiriku Tallinna Kogudus, Tõrva kirik-kammersaal, Pärnu Ooper

  www.ooper.parnu.ee

  ***
  MUSICA SACRA on professionaalsete muusikute kontserdisari, mille eesmärk on kanda ette uudisloomingut, anda interpreetidele võimalus teostada kunstiliselt eredaid kontserdikavu, kaasata eestlastele lisaks kõrgel tasemel külalismuusikuid ning viia kontserdiprojekte Eestist välja. Kontserdid toimuvad laupäeviti kell neli Pärnu Eliisabeti kirikus ja teisipäeviti kell seitse Tallinna Metodisti kirikus. Kontserdisarja korraldab Pärnu Ooper ja kava koostatakse Pärnu vikis. Sarja kunstiline juht on Andrus Kallastu.

  Kontserdisarjaga liitub publikukoolitusprogramm õpilastele, mille raames õpilaste rühm ja neid saatev õpetaja või muu rühmajuht pääsevad kontserdile tasuta. Programmiga liitumiseks palun võtta ühendust meiliaadressil ooper@parnu.ee

  Loe edasi...
 • GILDIMAJA APRILLIKUU TÖÖTOAD suurtele ja väikestele!

  06/04/2018 - 28/04/2018 Pärnu linn, Käsitöö

  Aprilli töötoad

  Igal reedel ja laupäeval on kõik suured ja väikesed oodatud Gildi avatud töötubadesse.
  Reedeti ootame teid kell 11-17, laupäeviti kell 11-15.
   

  Reede, 6. aprill

  Paberist külmkapimagnet, kaart  või märkmik. Karini Paberikoda.
  Hind 8-13€, Kestus:  1,5-2 h

  Keraamiline ese. Helle Savikoda.
  Hind 10€, Kestus:  1-2h

  Nõelviltimise töötuba. Raina villapildid.
  Hind 7-15€, Kestus:  1-2h


  Laupäev, 7. aprill

  Nõelviltimise töötuba. Raina villapildid.
  Hind 7-15€, Kestus:  1-2h

  Klaasist kaunistus/peeglike. Leili klaasikoda.
  Hind alates 8€, Kestus:  1-2h

  Keraamiline ese. Helle Savikoda.
  Hind 10€, Kestus:  1-2h
   

  Reede, 13. aprill

  Paberist külmkapimagnet, kaart või märkmik. Karini Paberikoda.
  Hind 8-13€, Kestus:  1,5-2 h

  Klaasist kaunistus/peeglike. Leili klaasikoda.
  Hind alates 8€, Kestus:  1-2h

  Pronksspiraalpunutis ehk ’Vaseline’. Jane Vaselised.
  Hind 7-15€, Kestus:  1-2h


  Laupäev, 14. aprill

  Märk või võtmehoidja. Varakamber/Gildi pood.
  Hind 5-7€, Kestus:  1h

  Klaasist kaunistus/peeglike. Leili klaasikoda.
  Hind alates 8€, Kestus:  1-2h

  Näpunuku valmistamine. Ene 7 asja.
  Hind 5€, Kestus:  1-2h
   

  Reede, 20. aprill

  Paberist külmkapimagnet või märkmik. Karini Paberikoda.
  Hind 8-13€, Kestus:  1,5-2 h

  Näpunuku valmistamine. Ene 7 asja.
  Hind 5€, Kestus:  1-2h

  Klaasist kaunistus/peeglike. Leili klaasikoda.
  Hind alates 8€, Kestus:  1-2h

   

  Laupäev, 21. aprill

  Märk või võtmehoidja. Varakamber/Gildi pood.
  Hind 5-7€, Kestus:  1h

  Näpunuku valmistamine. Hind 25€, Ene 7 asja.
  Hind 5€, Kestus:  1-2h

  Klaasist kaunistus/peeglike. Leili klaasikoda.
  Hind alates 8€, Kestus:  1-2h


  Reede, 27. aprill

  Pronksspiraalpunutis ehk ’Vaseline’. Jane Vaselised.
  Hind 7-15€, Kestus:  1-2h

  Endla fantaasiaehted.
  Hind 5€, Kestus: 1h

  Kangastelgedel linik. Vaibakoda.
  Hind al.15€, Kestus:  1-2h

  Laupäev, 28. aprill

  Nõelviltimise töötuba. Raina villapildid.
  Hind 7-15€, Kestus: 1-2h

  Kangastelgedel linik. Vaibakoda.
  Hind  al.15€, Kestus:  1-2h

  Pronksspiraalpunutis ehk ’Vaseline’. Jane Vaselised.
  Hind 7-15€, Kestus:  1-2h

  Loe edasi...
 • Jüripäeva seiklusrännak Valgerannal

  28/04/2018 00:00 Pärnu linn, Muu

  28. aprillil 2018 toimub jüripäeva seiklusrännak Valgerannal

  Seiklusrännak on vahva võistkondlik üritus, mis ühendab endas kaardi järgi liikumise, võistkonna liikmete nutikuse, osavuse ja koostööoskuse ning Eesti rahvakalendri tähtpäevad.

  4 tunni jooksul on võistkondade eesmärgiks koguda võimalikult suur punktisumma ühelt poolt maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisest ja teisalt püüda maksimum võtta ka nuti- ning väepunktidest. Sõltuvalt asukohast ja tehnilisest keerukusest on kontrollpunktide väärtus erinev ning ka nuti- ja väepunktidest saab koguda erineva hulga punkte.

  Valgeranna seiklusrännaku märksõnadeks on seikluspark, golf, meri ja männid ning loomulikult ka jüripäev, Valgeranna ja kevad.

  Et rada ikka piisavalt põnev ja mitmekesine oleks on seiklustele oma õla pannud alla ka Valgeranna Seikluspark ning Valgeranna Golf

  Lisainfo ja registreerumine: www.seiklusrannakud.ee

  Loe edasi...
 • SEENIORLAUL 2018

  28/04/2018 00:00 Pärnu linn, Muu

  28. aprill 2018 Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 

  SEENIORLAUL 2018

  XII VABARIIKLIK SEENIORLAULUVÕISTLUS 

  Vabariiklikust seeniorlauluvõistlusest võivad osa võtta kõik asjaarmastajad-isetegevuslikud laulusolistid alates 50-st eluaastast. Osalejate vanuse ülemine piir pole määratud, kuid võistluse toimumise ajaks peab solist olema vana 50 aastat või enam.

  Solistid võistlevad kahes vanusegrupis, millest esimese vanusegrupi moodustavad lauljad vanuses 50 kuni 65 aastat, teise grupi aga lauljad, kes on vanemad kui 65 aastat.

  Konkurss viiakse läbi kolmes voorus

  I voor viiakse läbi konkursi korraldajatele saadetud helisalvestiste põhjal, mille järgi selgitatakse välja maksimaalselt 20 solisti, kes pääsevad edasi konkursi II vooru.

  Helisalvestised tuleb saata hiljemalt 13. aprilliks 2018

  Soliste teavitatakse nende edasipääsust konkursile hiljemalt 20. aprilliks 2018.

  II ja III voor toimuvad 28. aprillil 2018 Pärnu Kuninga tänava põhikooli saalis. II vooru pääsenud solistid peavad esitama ühe vabalt valitud laulu ning ühe Pärnuga seotud laulu (Pärnu helilooja, Pärnust pärit sõnade autor, Pärnuga seonduv sisu, Pärnu laul jne). Laulud võivad olla esitatud fonogrammi, klaveri, kahest liikmest koosneva ansambli või mõne muu instrumendi saatel. Üks laul ei tohi olla lühem kui kaks ja pikem kui neli minutit.

  II vooru solistide hulgast valib žürii välja maksimaalselt kümme solisti, kes pääsevad II vooru ehk finaali, mis toimub samuti 28. aprillil 2018 kell 14.00 Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli saalis.

  III voorus esitavad solistid II voorus kõlanud Pärnuga soetud laulu ning ühe laulu vabal valikul.

  Vabalt valitud laul ei tohi olla sama, mida solist esitas II voorus.

  Soliste hindab viieliikmeline žürii, mille esimeheks on laulja ja kirjanik Toomas Kuter.

  Parimaid soliste ootavad mitmed erinevad auhinnad

  Valitakse publikulemmik.

  Loe edasi...

Nädala sündmused

 • Raeküla talgud

  21/04/2018 10:00 Raeküla Vanakooli Keskus, Muu

  Laupäeval, 21. aprillil 2018 kell 10-14 (kogunemisega Vanakooli ette) 

  TALGUD Raeküla linnaosas 

  Korrastame kodukohta

  Lisainfo www.raekylavanakool.ee

  Loe edasi...
 • Avastame Vana-Pärnu. Orienteerumismatk

  21/04/2018 14:00 algusega Vana-Pärnu Kultuurikeskus, Muu

  21. aprillil 2018 algusega kell 14.00

  Avastame Vana-Pärnu 

  Orienteerumismatk (jalgsi või jalgrattal) 

  Raja orienteeruv pikkus on 4 km, algus- ja lõppunkt on Vana-Pärnu Kultuurikeskuse (Jannseni 39) juures. Läbida tuleb viis kontrollpunkti ja vastata viiele Vana-Pärnu ajalugu puudutavale küsimusele.

  Kiiremaile ja nutikamaile matkajaile väikesed meened.

  Keskuses näeb videofilme seltsi üritustest.

  *** 

  EELINFO: 27. mail 2018 algusega kell 14.00 toimub Jannseni aia 7. AIAPIDU. Esinevad Vana-Pärnu keskuses tegutsevad kõik ringid, rahvas saab kaasa laulda ja tantsida.

   

   

   

  Loe edasi...
 • TULED KEVADEL. Bonzo & Orelipoiss

  21/04/2018 18:00 Villa Ammende, Kontsert

  21. aprillil 2018 kell 18.00 Villa Ammendes

  Kontsert TULED KEVADEL

  Andrus (Bonzo) Albrecht ja Jaan (Orelipoiss) Pehk võtavad juubeliaasta puhul üheskoos pillikohvrid selga ning külastavad oma lauludega kauneid kevadisi kodumaiseid lavasid.

  Loe edasi...
 • TANTSUTUND. Romantiline komöödia

  21/04/2018 19:00 Endla teater, Teater

  autor Mark St Germain
  tõlkija Andra Aaloe
  lavastaja Enn Keerd
  kunstnik Liina Unt
  koreograaf Renate Keerd
  valguskunstnik Margus Vaigur
  muusikaline kujundaja Feliks Kütt
  mängivad Kadri Rämmeld ja Janek Sarapson

  Ühel õhtul koputab noor ja edukas Aspergeri sündroomiga maateaduste professor naaberkorteris elava tantsijanna uksele ning pakub talle ühe tantsutunni eest ulmelist rahasummat. Karjääri lõpetavast jalavigastusest taastuv tantsijanna avabki ukse ning alguse saab eneseületamist nõudev ning humoorikaid, ootamatuid ja südamlikke avastusi täis suhe, mis seab uude valgusse nii mõndagi sellest, mida me oleme harjunud „normaalseks“ pidama. See on lugu ühest ebatavalisest suhtest ja armastuse tervendavast jõust.

  Esietendus Küünis 21. aprill 2018.

   

   

   

   

  Loe edasi...
 • PEETER OJA stand-up etendus EESTLASED – ERILISED INIMESED

  21/04/2018 19:00 Pärnu kontserdimaja, Teater

  Laval: PEETER OJA
  Lava taga: Karl Kermes
  Mehis Pihla
  Birgit Kermes
  Visuaalid: Mihkel Uba / Ghostwalker
  Tehnika: Petri Parrik / Blackout
  Produktsioon: Karl Kermes / POINT

  Eestlased! Kes küll on need erilised inimesed?
  Mis on meie olulised iseloomujooned?
  Kuidas me tundume iseendile, kuidas paistame väljapoole?
  Kuidas selgitada välismaa tuttavale lahti meie aastapäeva kontserti?
  Mis meil viga on?
  Mis asi see talupoja tarkus on?
  Miks me armastame privaatsust?
  Miks me oleme kinnised?
  Kas me oleme kinnised?
  Kust me tuleme? Kuhu me läheme?
  Kuidas keel mõjutab mõtlemist?
  Eestlane on fantastiline inimene!
  Eestlane on müstiline inimene!
  Eestlane on eriline inimene!

  Peeter Oja, Karl Kermes, Mehis Pihla ja Birgit Kermes võtavad eestlase “lahti” ja panevad laval Teie silme ees uuesti kokku!

  Ja peale seda oskate Te selgitada välismaalasele, mis täpselt toimub! See on meie EV 100 kingitus Teile!

  Loe edasi...
 • PEAAEGU ARMASTUS. Romantiline komöödia

  21/04/2018 19:00 Endla teater, Teater

  autor John Cariani
  tõlkija Mari-Liis Pärn
  lavastaja Enn Keerd
  kunstnik Liina Tepand

  mängivad Liis KarpovKati OngSten Karpov ja Lauri Mäesepp

  Ühel kargel ja selgel talveõhtul, kui virmalised helklevad taevas ja tähed langevad, seisavad vaikse põhjamaa nurgakese elanikud kõige kummalisemal viisil silmitsi oma tunnetega. Südamed purunevad ja paranevad, lootus tärkab ja kaob, armastust leitakse ja kaotatakse, suhted algavad ja lõppevad. Võõrastest saavad sõbrad, sõpradest armsamad ja armsamatest võõrad. Igatahes pole kellegi elu pärast seda pealtnäha tavalist reede õhtut enam päris endine.

  Need on lood armastusest. Peaaegu.

  Esietendus 18. märtsil 2017 Suures saalis

  Loe edasi...
 • Tõstamaa rahvamaja 30 pidu

  21/04/2018 20:00 Tõstamaa rahvamaja, Muu

  Laupäeval, 21. aprillil 2018 kell 20 

  Tõstamaa rahvamaja 30. sünnipäev

  Üllatused, sünnipäevatort, tantsuks ansambel Sirli. DJ Elmu Sadulsepp. 

  Loe edasi...
 • Jazzkaar 2018: Ashilevi

  21/04/2018 21:00 Kultuuriklubi Tempel, Kontsert

  21. aprill 2018 Kultuuriklubi Tempel

  Jazzkaar 2018: Ashilevi

  Uksed: 20.00
  Live: kell 21.00

  Pilet: 5*/8 * -sooduspiletid piletilevi.ee

   

  Kultuuriklubi Tempel
  e-mail: klubitempel@gmail.com 
  tel: 5358 5727

  Kultuuriklubi Tempel asub Akadeemia 7
  (sissepääs hoovist, III korrus)

  Loe edasi...
 • Louie Digman & The Ferriday Express (UK)

  21/04/2018 22:00 Õllebaar ALIBI, Elav muusika/Pubi

  Louie Digman is a British born musician who has lived in Estonia for the past 10 years.

  Described as "Estonia's finest Boogie-Woogie pianist" (ERR).
  Known for his dynamic delivery of classic music of the 1950's and for touring almost constantly between bars and nightclubs to festivals and everything in-between. From Amos Milburn to Jerry Lee Lewis, Louie Digman is a throwback to a golden age of a musical entertainment.

  Louie Digman tours with his band, 'Louie Digman & The Ferriday Express', with Louie Digman on piano and vocals, Andrus Freiman on drums and cowbell, Sven Valdmann on double bass and Mati Mölder on guitar.

  Genre: Rock & Roll, Blues Rock, Rhythm & Blues.

  Ticket: 5€
  Bar opens 5:00pm
  Live starts 10:00pm'sh
  18+
  __________

  NB! 
  Dancing is inevitable!

  Loe edasi...
 • Sillakeskuse 5. Trepijooks

  22/04/2018 11:00 Sillakeskus, Spordisündmus

  22. aprillil 2018 Sillakeskuses (Papiniidu 5) 

  Sillakeskuse 5. Trepijooks 

  Teistmoodi ja ainulaadne jooksuvõistlus Pärnu linnas 

  Sel aastal on Trepijooksul väike juubel ning peale selle, et pakume loomulikult sünnipäevatorti, on jooksu distants ja formaat veidi eriline. Seekord me liigume ainult ÜLES!

  Palun tutvu juhendiga spordiklubi.a2k.ee

  Registreerimine samal päeval kohapeal (kell 11.00–11.45)

   

  Loe edasi...
 • Tantsuansambel Sudaruški juubelikontsert

  22/04/2018 14:00 Endla teater, Kontsert

  22. aprilill 2018 kell 14.00 Endla teatris

  Tantsuansambel Sudaruški juubelikontsert 

  Rahvusvaheline tantsu festival "Sudaruški" kutsub sõbrad kokku! Festivalist võtavad osa tantsuansambel Sudaruški Pärnust, riiklik akadeemiline tantsuansambel Kabardinka Naltšiku linnast ning erinevad tantsukollektiivid Pärnust.

  Pilet 4.- 

  Loe edasi...
 • 10 ERILIST HETKE. Tantsuetendus Tuurit-Tuurit

  22/04/2018 15:00 Pärnu kontserdimaja, Tantsuetendus

  22. aprilill 2018 kell 15.00 Pärnu kontserdimajas

  10 ERILIST HETKE

  Tantsuetendus Tuurit-Tuurit 

  Rahvatantsurühm Tuurit-Tuurit etendab 10 pildist koosneva muusikalis-tantsulise etenduse kahes vaatuses, mis sisaldab rahvatantsu nii klassikalises kui kaasaegses esituses. Läbi huumoriprisma heidetakse ka pilk rahvatantsurühma argipäeva ja lavatagustesse tegemistesse.

  Lavastaja: Eneli Rüütli
  Juhendajad: Eneli Rüütli, Tiiu Pärnits, Henn Tiivel

  Kontsert kestab 2 tundi 

  Pilet Piletilevist  

  Loe edasi...
 • Rob Becker'i Ürgmees. Laval Jan Uuspõld

  22/04/2018 19:00 Tervise kultuurikeskus, Teater

  Autor: Rob Becker
  Lavastaja: Rein Pakk
  Laval: Jan Uuspõld

  Ürgmees hoiab kindlalt rekordit kui kõige kauem lavadel järjepanu mängitud sooloetendus Broadway ajaloos. Ürgmees on vankumatu väärtusega meistriteos, mis on võitnud miljonite südamed ja on kindel, et võidab ka sinu oma! Eestis aastate eest enneolematu menu saavutanud etendus on pärast pausi teinud läbi värskenduse ja taas eesti publiku ees!

  See on koomiline sisekaemus meeste ja naiste vahelistesse suhetesse, kus Ürgmees pakub mõlemale sugupoolele naeru ja äratundmist. Publikus tekib üksteisemõistmine, kui nad etenduse ajal endid laval kuuldud lugudes ära tunnevad.

  Ürgmees paneb meid naerma meie endi üle, näidates kuidas me tülitseme, naerame ja armastame. See on see, mis paneb paare üle maailma Ürgmeest armastama.

  Laialdaselt populaarne komöödia Ürgmees on kirjutatud Rob Beckeri poolt 3 aasta jooksul, mil ta viis läbi mitteametliku uurimuse antropoloogias, eelajaloos, psühholoogias, sotsioloogias ja mütoloogias. Ürgmehest on nüüdseks saanud rahutooja jätkuvates arusaamatustes meeste ja naiste vahel.

  Ürgmees jõudis esmakordselt publiku ette San Franciscos 1991. aastal, kuid kolis juba peagi Dallasesse. Pärast aastat Dallases, olid ootamatult välja müüdud ka kõik etendused Washington DC’s, Philadelphias ja Chicagos kuniks 1995. aastal jõuti Broadway’le. Pärast kahte ja poolt aastat Helen Hayes Theatre'i mängukavas ning 702 etendust, sai Ürgmees kirja rekordi kui kõige kauem mängitud sooloetendus Broadway ajaloos.

  Sellest ajast peale on Ürgmees tuuritanud üle kogu maailma. Ürgmees on lavadel olnud 45 erinevas riigis ja tõlgitud 27 erinevasse keelde (ja lisandub!).

  Eestisse jõudis Ürgmees 2004. aastal Jan Uuspõllu esituses, mis leidis väga kiiresti tee eesti publiku südamesse. Pärast seda on Jan Uuspõldu ka korduvalt nimetatud eesti ürgmeheks. Aastate jooksul etendati Ürgmeest üle 300 korra. Pärast kuueaastast pausi on publikul võimalik näha värskenenud Ürgmeest taas Eesti lavadel.

  Loe edasi...
 • Jazzkaar: HANNAH EPPERSON (Kanada)

  22/04/2018 19:00 Endla teater, Kontsert

  Kanada päritolu artisti Hannah Eppersoni väljendusvahenditeks on tema hääl, viiul ja luuper. Eppersoni muusikast leiab nii kammerlikkust kui ka ambitsioonikat poptunnetust, mis teeb temast põneva piire ületava artisti. Resideerudes New Yorgis, on ta leidnud Suures Õunas tõelise kodu oma ekspressiivsele ja mitmetahulisele loomingule.

  Loe edasi...
 • Jüriöö märgutulede eksperiment 2018

  22/04/2018 20:00 Pärnu Muuseum, Kontsert

  22. aprillil toimub esimene üle-eestiline Jüriöö märgutulede eksperiment, millega tähistatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ning Jüriöö ülestõusu 675. aastapäeva. Pärnu Muuseumi ja Kaitseliidu Pärnumaa maleva algatusel kaasatakse tänavu ettevõtmisesse Harjumaa, Tartumaa, Järvamaa ja Virumaa.

  Kui senini on mõõdetud, kui kaua võtab aega inimketi ja märgutulede abil teate edastamine maakonna piiril asuvast muistsest maalinnast Pärnu südalinna, siis nüüd on valitud märksa pikemad marsruudid. Juubeliaastal saab Jüriöö märgutulede eksperiment alguse Paide Vallitornist, kust tuleteated lähevad laiali neljas erinevas suunas: Paidest Pärnusse, Paidest Tallinnasse, Paidest Rakveresse ja Paidest Tartusse. 

  22. aprillil ootame märgutuld traditsiooniliselt Pärnu Muuseumi ees.
    

  AJAKAVA:

  19.30 Pärnu Keskuses Jüriöö aardejaht lastele

  20.00 Programm Pärnu Muuseumi ees:
  Kaitseliidu relvanäitus
  Erinevad õpitoad

  21.00 KOSMIKUD

  Ootame ühiselt märgutuld, mille esimene tõrvik läidetaks kell 22.00 Paide vallitornis.

  Tuleteade on tõrvikute süütamine eelmise tõrviku märguande peale, piki valitud trassi. Nii saab edasi anda teadet, kui puuduvad sidevahendid. Noorema riimkroonika järgi kasutati seda ka Jüriööl ülestõusu märguandena.

  Teavitustegevuste läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

  2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Lähem info juubeliürituste kohta on leitav veebilehelt www.EV100.ee  


  Loe edasi...
 • QIGONG

  23/04/2018 17:15 Vee 4, Koolitus/kursus

  QIGONG (häälda – tśi kun) 
  Qi tähendab Hiina keeles energiat, elujõudu ja gong tööd, tehnikat, liikumist.

  Qigong – energia liigutamine.
  Taoistlikud teadlased uurisid eluenergiat (Qi) ja nad leidsid, et nii meele kui hingamise abil on võimalik Qi ’d suunata. Samuti saadi teada, et erinevate füüsiliste harjutuste abil on võimalik Qi ’d kehas liigutada. Sellest kujundati välja erinevad liikumisharjutused, milles kasutati hingamist Qi suunamiseks ja meelt Qi juhtimiseks. Olles Qi reguleerinud ja harmoniseerinud, õppisid taoistid eluenergiat liigutama ka üksnes meele abil.

  Milleks see teadmine siis vajalik on? Nõnda nagu meie kehas on olemas vereringe, on selles olemas ka Qi ehk energia ringe. Juhul kui energiaringe on takistatud ehk energia ei voola kehas vabalt, hakkavad meid vaevama kõikvõimalikud pisemad–suuremad haigused jms. Kus iganes tunned valu või jäikust, seal ei voola Qi vabalt. Nõnda siis ongi Qigong tehnika abil võimalik Qi liikumist kehas reguleerida ja tasakaalustada ehk teisisõnu - ennast tervendada

  TUNNID toimuvad
  ESMASPÄEV 17.15
  Vee 4, Pärnu

  Tiina Hindrichson
  5190 8805

  Loe edasi...
 • Pärnu Bridžiklubi lahtised individuaalsed MV 2018

  23/04/2018 18:00 Willy Baar (Riia mnt. 56), Spordisündmus

  Pärnu BK lahtised individuaalsed meistrivõistlused 2018 toimuvad esmaspäeviti 19.03. – 07.05.2018.a. Mängitakse Willy baaris (Pärnus, Riia mnt.56).

  Mängitakse 8 sessiooni keskmisele tulemusele. Igal sessioonil mängitakse 4 vooru a 6 jaotust, voorus mängitakse ühe partneriga 2 jaotust. 2.-4. vooru kokkupanu on Itaalia baromeetersüsteemis.

  Võistlejad reastatakse sessioonidel saavutatud IMPide summas. Arvesse läheb 5 paremat tulemust kaheksast võimalikust.

  Loe edasi...
 • TÜ Pärnu kolledži lahtiste uste päev

  24/04/2018 11:30 TÜ Pärnu kolledž, Muu

  Kutsume sind 24. aprillil 2018 kell 11.30 Tartu Ülikooli Pärnu kolledži LAHTISTE USTE PÄEVALE!

  Tule ja saa vastused enda küsimustele ülikoolis õppimise kohta. Ei mingit üleliia ilustatud kiidulaulu kolledži töötajate poolt. Anname sulle 100% ausate vastuste garantii. Kuidas? Meie ise räägime väga vähe. Usaldame oma tudengeid ja laseme neil rääkida!

  Päeva lõpetab Harald Lepiski inspireeriv töötuba „LAETUD AKUD - KUIDAS SUUTA ENAMAT?". Selle hoogsa koolituse kaudu saad konkreetsed harjutused, tööriistad ja igapäevased praktikad, mis aitavad enda tõelist potentsiaali rakendada. Harald on ise öelnud, et see koolitus on gümnasisistile, kes alles õpib tundma enesejuhtimise võimalusi, lausa hädavajalik!

  Lisainfo ja registreerimine: www.pc.ut.ee/et/sisseastumine/lahtiste-uste-paev-2018

  Loe edasi...
 • Andres Adamsoni joogatund

  24/04/2018 18:00 Pärnu Waldorfkooli saal, Spordisündmus

  Pärnu Waldorfkooli saalis, Ringi 10

  Andres Adamsoni joogatunnid 

  Teisipäeviti, kell 18.00–19.30 JOOGATUND neile kes soovivad alustada algusest.

  Rühmatunnid toimuvad Pärnu Waldorfkooli saalis, Ringi 10 (II korrus), MATT KAASA.

  NB! Kõikidesse tundidesse palun registreeruda: 502 8872 või  andres.adamson (at) gmail.com
  Kuutasu rühmatundides 25€. 

  Joogatunnid asutustes, temaatilised loengud kokkuleppel.  

  www.joogakool.ee  

  Loe edasi...
 • Pärnu Bridžiklubi pattoni meistrivõistlused 2018

  24/04/2018 18:00 Kentuki Kõrts, Spordisündmus

  Mängitakse neljal mänguõhtul ringsüsteemis 3- või 4-jaotuselisi matše. Kohapunkte jagatakse voorudes skaalas 7-5-4-3-2-1-1-... Viiendal mängupäeval toimuvad kohamängud 1.-4. ja 5.-8.

  Loe edasi...
 • Uinuv kaunitar (P. Tšaikovski ballett)

  25/04/2018 13:00 Pärnu kontserdimaja, Tantsuetendus

  Pjotr Tšaikovski ballett kahes vaatuses Rahvusooper Estonia estituses

  Marius Petipa ja Ivan Vsevoložski libreto Charles Perrault’ muinasjuttude ainetel
  Maailmaesietendus 15. jaanuaril 1890 Maria teatris
  Esietendus Rahvusooperis Estonia 14. novembril 2014

  Päeval,mil sündis printsess Aurora, pani kuri haldjas Carabosse talle needuse:ühel päeval torkab printsess värtnaga sõrme ja sureb. Hea Sirelihaldjaspehmendab needust ja printsess vajub sajaks aastaks unne, millestsuudab teda äratada vaid prints Désiré suudlus. Tšaikovskiklassikaliselt kaunis muusika, Toomas Eduri uusredaktsioon Petipakoreograafiast ja Peter Docherty fantaasiaküllane kujundus teevadballetist imelise vaatemängu, mis rõõmustab kõiki maagia- jamuinasjutusõpru. Charles Perrault on paljude tuntud muinaslugude autornagu näiteks „Tuhkatriinu“, „Punamütsike“ ja „Saabastega kass“. Balletilõpustseenis astuvad lavale mitmed armastatud tegelased just nendestmuinasjuttudest. „Uinuv kaunitar“ on Tšaikovski kolmest balletist üksarmastatumaid, mistõttu on see paljude teatrite püsirepertuaaristänaseni.

  Originaalkoreograafia autor: Marius Petipa
  Uusredaktsiooni koreograaf-lavastaja: Toomas Edur
  Kunstnik: Peter Docherty (Inglismaa)
  Valguskunstnik: Anton Kulagin

  Kestvus 2 h 40 min

  Lavastaja soovitus: 7+

  Loe edasi...
 • Joogakursus algajatele

  25/04/2018 18:45 Maarja-Magdaleena Gild, Koolitus/kursus

  Kursus toimub kolmapäeviti 21. veebruarist kuni 9. maini 2018 kell 18.45-19.45, kaheteistkümnel järjestikusel korral.

  Kursus sobib kõigile, kes soovivad joogaga alustada kursuse vormis intensiivsemalt. Igas tunnis on uus teema või lähenemine. Sobib ka baaskursuse läbinuile või neile, kes soovivad oma seniseid teadmisi süstemaatiliselt värskendada.

  Valik käsitletavaid teemasid:
  -joogaanatoomia,
  -harjutuste käsitlus vastavalt nende funktsioonile,
  -hingamise ja liikumise ühendamine, harjutuses püsimine,
  -sissejuhatus Patañjali joogasuutratesse,
  -erinevad hingamise tehnikad,
  -keskendumise harjutused,
  -mustrite murdmine,
  -heli
  jms.

  Klassikalise jooga tundides õpitakse:
  – keskenduma, olema kohal siin ja praegu, tunnetama ja kuulama oma keha ning pingutama ja lõdvestama vastavalt sellele;
  – kasutama erinevaid füüsilisi asanaid ehk asendeid, mis aitavad arendada keha ja meelt ning muuta erinevaid harjumuslikke mustreid;
  – teadlikult hingama ja tajuma kuidas hingamine mõjutab ja toetab meie enesetunnet.

  Korraldaja: Joogakoda ja ÜTI
  Koht: Maarja-Magdaleena Gildi Ärklisaalis (Uus 5, Pärnu).
  Juhendaja: Marilii Toots
  Tunni kestus: 60 minutit
  Kursuse tasu: 72 €
  Registreeru eelnevalt: marilii.toots@gmail.com

  Loe edasi...
 • PULLI KIRVES. [komeedia del norte]

  25/04/2018 19:00 Endla teater, Teater

  Ühes linnas on üks kena aed, kuhu tuleb kenale prouale kostiline Soomest ja proua annab talle lahkesti rendile oma pööningu ja aia suvitamiseks. Aga naise salapärased sugulasedki ihuvad magusale krundile hammast ja keeravad sellise sousti kokku, et vähe pole. Asi võtab kiiresti koomilised mõõtmed ja hea et aed üldse püsti jääb. Sugulased tahaksid soomlase pealt kasu lõigata ja talle igasuguseid mõnusaid teenuseid müüa. Ja kuna hõimuvennal tundub raha olevat, siis läheb see kõik väga kalliks maksma. Vend ei tunne venda ja kirves lastakse käiku.

  autor ja lavastaja Andri Luup

  kunstnik Pille Jänes
  valguskunstnik Margus Vaigur
  muusikaline kujundaja Tõnis Leemets

  laval Ireen KennikSaara NüganenKati OngLii TedreMärt AvandiOtt RaidmetsMeelis Rämmeld ja Tambet Seling       

  Esietendus 24. märtsil 2018 Küünis


  Loe edasi...
 • MITTEINIMENE. ON teatri monolavastus

  25/04/2018 19:00 Kultuuriklubi Tempel, Teater

  25. aprillil 2018 kell 19.00 Kultuuriklubis Tempel 

  MITTEINIMENE

  ON teatri monolavastus 

  ON teatri monolavastus “Mitteinimene” vaatleb, kuidas inimliik käib ringi planeediga Maa ja kui võimsaks on ta selle käigus muutunud. Võim on läinud üle käte ja elu rikastamise asemel kahaneb liigirohkus hirmuäratavas tempos. ON teater tahab pakkuda teadjatele hääletoru.

  Tunnustatud autorite ja teadlaste tekstid on monolavastuseks seadnud Kaisa Roover ja Siim Maaten. Laval Siim Maaten. Lavastuse teaduslikul tõel hoiavad silma peal PhD Aveliina Helm ja PhD Lauri Laanisto.

  Esietendus 15.03.2018 Teoteateris, Tallinnas.

  Loe edasi...
 • DREAMWORKS. Muinasjutt armastusest, sõprusest ja surmast

  25/04/2018 19:00 Endla teater, Teater

  autor Ivan Võrõpajev
  tõlkija Tiit Alte
  lavastaja Ingomar Vihmar
  kunstnik Rosita Raud
  valguskunstnik Margus Vaigur
  helilooja Ardo Ran Varres
  liikumisjuht Rauno Zubko

  laval Sten KarpovLiis KarpovFatme Helge LeevaldKleer Maibaum-VihmarCarmen MikiverJekaterina NovosjolovaAgo AndersonLauri KinkLauri Mäesepp ja Ingomar Vihmar

  Meie unistused ongi meie töö, mida me peame iga hinna eest tegema hästi.“

  „DreamWorks“ on lugu masendusse langenud Davidist ja tema sõpradest, kes teda aidata püüavad. Kasutusele võetakse kõik sõpruskonnale teadaolevad teraapiavõtted budismist viskini, kuid miski ei aita. Siis aga kingivad sõbrad Davidile naise, kes teab erilist saladust – ta teab, kuidas unistused töötavad.

  Esietendus 3. märtsil 2018 Suures saalis.

  Loe edasi...
 • Uinuv kaunitar (P. Tšaikovski ballett)

  25/04/2018 19:00 Pärnu kontserdimaja, Tantsuetendus

  Pjotr Tšaikovski ballett kahes vaatuses Rahvusooper Estonia estituses

  Marius Petipa ja Ivan Vsevoložski libreto Charles Perrault’ muinasjuttude ainetel
  Maailmaesietendus 15. jaanuaril 1890 Maria teatris
  Esietendus Rahvusooperis Estonia 14. novembril 2014

  Päeval,mil sündis printsess Aurora, pani kuri haldjas Carabosse talle needuse:ühel päeval torkab printsess värtnaga sõrme ja sureb. Hea Sirelihaldjaspehmendab needust ja printsess vajub sajaks aastaks unne, millestsuudab teda äratada vaid prints Désiré suudlus. Tšaikovskiklassikaliselt kaunis muusika, Toomas Eduri uusredaktsioon Petipakoreograafiast ja Peter Docherty fantaasiaküllane kujundus teevadballetist imelise vaatemängu, mis rõõmustab kõiki maagia- jamuinasjutusõpru. Charles Perrault on paljude tuntud muinaslugude autornagu näiteks „Tuhkatriinu“, „Punamütsike“ ja „Saabastega kass“. Balletilõpustseenis astuvad lavale mitmed armastatud tegelased just nendestmuinasjuttudest. „Uinuv kaunitar“ on Tšaikovski kolmest balletist üksarmastatumaid, mistõttu on see paljude teatrite püsirepertuaaristänaseni.

  Originaalkoreograafia autor: Marius Petipa
  Uusredaktsiooni koreograaf-lavastaja: Toomas Edur
  Kunstnik: Peter Docherty (Inglismaa)
  Valguskunstnik: Anton Kulagin

  Kestvus 2 h 40 min

  Lavastaja soovitus: 7+

  Loe edasi...
 • MITTEINIMENE. ON Teatri monolavastus

  25/04/2018 19:00 Kultuuriklubi Tempel, Teater

  25. aprill 2018 Kultuuriklubi Tempel

  ON Teatri monolavastus "Mitteinimene"

  Uksed: 18.00
  Etendus: 19.00

  Pilet: 7.50*/10.50* -sooduspiletid piletilevi.ee

  Loe edasi...
 • Koolivaheaja väljasõit: Filmimuuseum ja Eesti Tervishoiumuuseum

  26/04/2018 08:30 Pernova Hariduskeskus, Koolitus/kursus

  Ühepäevane väljasõit Eesti Tervishoiu Muuseumi ja Eesti Filmimuuseumi. Koolivaheaja väljasõit pakub võimalust veeta üks päev koos eakaaslastega ning saada osa ekskrsioonidest ja töötubadest. 

  Osalustasu on 22 eurot.
  Tasumine ja registreerimine on sularahas kuni 16.04.2018 Pernova Tehnikamajas, Kooli 6b, Pärnu

  Info telefonil +372 5807 0155, Daisi Lorents.

  Projekti toetab Pärnu linn.

   

  Loe edasi...
 • RULL ja ShinDo

  26/04/2018 17:15 Vee 4, Koolitus/kursus

  Rullimine - sport, massaž või taastumine?
  Kõik kolm ja rohkemgi veel ... energia!

  Vahurullid on tegelikult leiutatud kasutamiseks füsioteraapia ja taastusravi vahenditena, kuid tänapäeval on rollerite otstarve tunduvalt laiem. Oma keha raskusega rolleri peal lihaste rullimine mõjub nagu massaaž, see on kasulik ja soovitatav kõigile. Roller vabastab põimunud lihaskiude ja aitab viia hapnikurikast verd nendesse lihastesse. Seepärast on roller hea vahend neid pinges punkte vabastama. 

  Hiina meditsiini järgi liigub energia koos vereringega. Seljal asuval kusepõie kanalil on erinevad punktid, mis mõjutavad kõiki siseelundeid ja elujõudu. Treeningul saame teada mis on Ming Men - Saatuse värav. Mis on yin ja yang, kui üks tervik. Mis on energiakanalid jne

  Tunnetame nii füüsilise-, kui ka energiakeha muutumist ja liikumist.

  Tunnid
  NELJAPÄEV 17.15
  Vee 4, Pärnu

  Tiina Hindrichson
  5190 8805 

  Loe edasi...
 • Kundalini jooga Villa Medicas

  26/04/2018 17:30 Villa Medica erakliinik, Spordisündmus

  Armas joogahuviline!

  Igal neljapäeval kell 17:30 oled oodatud Villa Medica õdusas joogatoas.

  TERVE KEHA | SISEMINE RAHU | MEELEKINDLUS | TASAKAAL

  Kundalini jooga ühendab endas kõikide teiste joogaliikide erinevad küljed. Kundalini jooga on intensiivne ja dünaamiline joogavorm, hõlmates endas füüsilisi harjutusi (kriyad), hingamistehnikaid (pranayama), kehaasendeid (asanad), kehalukke (bandhad), kätehoiakuid (mudrad), loitsimist (mantrad), lõdvestusi ja meditatsioone. Ta õpetab oma energiat juhtima, kogema ja minema läbi kõikidest olukordadest, et tasakaaluni jõuda. Õpetab tervena püsimiseks vajalikke tehnikaid ja teadlikkust, mis tugevdavad immuunsüsteemi, näärmeid ja närvisüsteemi, parandavad vereringet ning muudavad meid teadlikuks harjumuste mõjust.

  Kundalini joogas on kõige tähtsam enda kogemus, mis läheb otse südamesse. Ükski sõna ei suuda asendada kogemust.

  Kundalinijooga tundi on sobilik tulla avatud meelega ja mugavas riietuses. Villa Medicas olemas kõik vajalik.

  Juhendab Helgi Jiwan Beant

  Tasakaalupanus 8€ / kord

  _____
  Palume igasse tundi end eelnevalt registreerida:
  55 27 131/44 27 121/info@villamedica.com

   

  Loe edasi...
 • KAARNAKIVI PERENAINE. EV 100 juubelile pühendatud lavastus

  26/04/2018 19:00 Endla teater, Teater

  Lavastus sarjast „Sajandi lugu“, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubeliks

  Etendub koostöös Kuressaare Linnateatriga 

  autor Andrus Kivirähk
  lavastaja Peeter Tammearu
  kunstnik Liina Unt
  helilooja Veiko Tubin
  valguskunstnik Margus Vaigur

  laval Lauli OtsarMarkus HabakukkPiret RaukAgo AndersonMärt Avandi ja Lauri Kink

  Viiekümnendad aastad. Kõik on pahupidi ja katki, justkui oleks Eestimaast üle käinud keeristorm. Suur osa endisest maailmast on õhku haihtunud, vanad ajakirjanumbrid kõneleksid otsekui elust teisel planeedil. Inimesed peavad õppima elama sootuks uut moodi. Ja ometi on mingid asjad endised - need kõige iidsemad, kõige varjatumad. Ja see annab lootust, et ka kurjad ajad õnnestub siiski üle elada.

  Lavastus esietendub Eesti teatrite suurprojekti „Sajandi lugu“ raames. Tegemist on Eesti teatrite ühise kingitusega Eesti Vabariigile tema 100. sünnipäevaks. Selle raames mängitakse läbi kogu Eesti Vabariigi senine ajalugu. Nii osalevate teatrite arvu kui sarja kestust arvestades on see Eesti teatriloo suurim lavastus. „Sajandi loos“ osaleb 22 teatrit, kes toovad lavale 12 lavastust, millest iga lavastus käsitleb ühte aastakümmet Eesti ajaloost. Sari vältab augustist 2017 kuni juulini 2018. Rohkem infot kogu sarja kohta leiab siit.

  Esietendus 1. detsembril Endla suures saalis

  Loe edasi...
 • OLGA, IRINA JA MINA. Olmeline tragikomöödia

  26/04/2018 19:00 Endla teater, Teater

  "Kolme õe" esietendus oli täpselt kakskümmend aastat tagasi. Ka siis sadas lund… Tookord olid nad Olga, Maša ja Irina – kolm lootusrikast õde, kolm noort näitlejannat. Ja oh kuidas nad igatsesid – armastust, Moskvasse, lavale, telesse, kuulsaks.

  Nüüd on nad Berit, Maria ja Liisu – inspitsient, koduperenaine ja näitleja. Kolm keskealist naist, kelle elu on üksteisest kaugele viinud. Aga täna saavad nad taas kokku, et meenutada kunagist koostööd, rääkida elust, teatrist, armastusest, lastest, tööst, igatsustest ja saladustest.

  Ja siis liitub nendega Olga, Maša ja Irina kunagine Veršinin – kuulus ja armastatud näitleja Kalle. Beriti, Maria ja Liisu isiklik Don Juan.

  Šampuseklaasid kõlisevad, päevavalgele tulevad üha uued saladused ja väljas sajab lund…

  autor Ralf Långbacka
  rootsi keelest tõlkinud Ülev Aaloe dramaturg Martin Algus
  lavastaja ja muusikaline kujundaja Ingomar Vihmar
  kunstnik Liina Unt
  valguskunstnik Karmen Tellisaar
  osades Kadri RämmeldKleer Maibaum-VihmarCarmen Mikiver ja Jaan Rekkor

   

  Loe edasi...
 • Rihards Libietis Trio (LV)

  26/04/2018 21:00 Kultuuriklubi Tempel, Kontsert

  26. aprill 2018 Kultuuriklubi Tempel

  Rihards Libietis Trio (LV)

  Uksed: 20.00
  Live: 21.00

  Pilet: 5€

  Loe edasi...
 • Pärnu kontserdimaja hooaja lõppkontsert. "Muusikaline Balti kett"

  27/04/2018 19:00 Pärnu kontserdimaja, Kontsert

  Eesti Rahvusmeeskoor, Leedu Kammerorkester

  Dirigent Mikk Üleoja

  Solistid:
  Ka Bo Chan (kontratenor)
  Valter Soosalu (tenor)
  Ott Indermitte (bariton)

  Kavas:
  Janulyte. “Here at the quiet limit” (2018, esiettekanne)
  Vasks. “Musica Appassionata”
  Tüür. „Questions …“

  Balti riigid ühendavad ajaloolise tähtpäeva puhul jõud. Kava onmuusikaline kingitus Eesti, Läti ja Leedu 100. sünnipäevaks. KoosErkki-Sven Tüüri teosega kõlavad kontserdil Läti ja Leedu heliloojateuudisteosed, mis loodud just vabariigi sünnipäevaks. Kontserdid toimuvadkõigis kolmes riigis, Lätis on orkestriks Riga Sinfonietta.

  Kontsert on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

   

   

  Loe edasi...
 • MEHED, MERI, MAA JA NAISED. Estraadietendus

  27/04/2018 19:00 Endla teater, Teater

  autor Martin Algus
  lavastaja Ingomar Vihmar
  kunstnik Andrus Jõhvik
  muusikajuht Feliks Kütt 
  liikumisjuht Rauno Zubko
  lauluõpetajad Toomas Voll, Elo Kesküla
  valguskunstnik Margus Vaigur

  kostüümid ja grimm Ester Kasenurm, Ivi Smeljanski, Liina Unt

  mängivad Liis KarpovIreen KennikFatme Helge LeevaldKleer Maibaum-Vihmar Saara NüganenMärt AvandiSten KarpovOtt RaidmetsJaan Rekkor, Tambet Seling 
  ja 
  kontsertmeister Rain Rämmal klaveril

  Ühes mereäärses linnas elavad mehed ja naised, ühes ajas ja ühes tunnetuses, tülitsedes ja armastades, rõõmustades ja valutades ja muidugi lauldes. Lauldes ja mängides muusikat, nii et argised toimetused otse kiirgavasse kosmosesse hajuvad.

  Varem oleme neid laule kuulnud Georg Otsa, Helgi Sallo, Gunnar Grapsi, Silvi Vraidi, Vaiko Epliku, Jaak Joala, Eda-Ines Etti, Chalice’i, Code One’i, Smilersi, Jää-ääre ja teiste esituses, nüüd jõuavad need kuulajate ja vaatajateni Endla näitlejate vahendusel.

  See on üks omamoodi kontsertlavastus, milles vaadatakse maailma läbi kummalise tunnetuseakna, koos naerdes ja koos imestades, see on lavastus inimeseks olemise saladusest ilma saladust ennast reetmata.

  Esietendus 8. septembril 2017 Pärnu Kontserdimajas

  Loe edasi...
 • TANTSUTUND. Romantiline komöödia

  27/04/2018 19:00 Endla teater, Teater

  autor Mark St Germain
  tõlkija Andra Aaloe
  lavastaja Enn Keerd
  kunstnik Liina Unt
  koreograaf Renate Keerd
  valguskunstnik Margus Vaigur
  muusikaline kujundaja Feliks Kütt
  mängivad Kadri Rämmeld ja Janek Sarapson

  Ühel õhtul koputab noor ja edukas Aspergeri sündroomiga maateaduste professor naaberkorteris elava tantsijanna uksele ning pakub talle ühe tantsutunni eest ulmelist rahasummat. Karjääri lõpetavast jalavigastusest taastuv tantsijanna avabki ukse ning alguse saab eneseületamist nõudev ning humoorikaid, ootamatuid ja südamlikke avastusi täis suhe, mis seab uude valgusse nii mõndagi sellest, mida me oleme harjunud „normaalseks“ pidama. See on lugu ühest ebatavalisest suhtest ja armastuse tervendavast jõust.

  Esietendus Küünis 21. aprill 2018.

   

   

   

   

  Loe edasi...
 • Rotiküla Kõutsid plaadiesitluskontsert

  27/04/2018 21:00 Kultuuriklubi Tempel, Kontsert

  27. aprill 2018 Kultuuriklubi Tempel

  Rotiküla Kõutsid "Langevad Tähed" plaadiesitluskontsert / Emty Mind / Seevald

  Uksed: 21.00

  Pilet: 5*/7 *-esimesel tunnil

   

   

  Loe edasi...

Liitu uudiskirjaga

Täname liitumast!

Broneeri majutus