Kynö

Kynö och Mannö är hem för den unika ursprungskultur, som har existerat på de här kustöarna i Pärnu län i mer än sexhundra år. Kulturen på Kynö, som 2003 upptogs på UNESCOS lista över världens immateriella kulturarv, är intressant för varje besökare som har intresse för kulturarv, unik natur och vänliga människor.

kihnu

Kynö är den största ön i Rigabukten och den sjunde största i Estland. Öns area är 16,9 km², den är 7 km lång och 3,3 km bred på det bredaste stället. Den närmaste punkten på fastlandet, Lao udde på Tõstamaa halvö, ligger på 10,2 km:s avstånd från Kynö, det närmaste bebodda området är Mannö på 7,5 km:s avstånd.

 

Det finns fyra byar på Kynö: Lemsi by, Linaküla by, Rootsiküla (“Svenskbyn“) by och Sääre by. Lemsi på östra sidan har en hamn, genom vilken den huvudsakliga trafiken mellan fastlandet och ön sker under navigationssäsongen. I Linaküla på västra sidan av ön finns det ett sjukhus, skolhus, ett hembygdsmuseum, en kyrka och en ny medborgargård, som också inrymmer bibliotek och kommunförvaltning. Sääre by ligger på norra delen av ön och i mitten, där ligger postkontoret, affärerna samt Kurase centrum. På norra delen finns också ett flygfält. I Rootsiküla på södra delen av Kynö liger en minnessten över den berömde sjökaptenen Kihnu Jõnn, en meteorologisk station och en fyr.

clip_image002

 • Kultur
  • Kynö omnämndes första gången 1386 och öns invånare 1518. Historiskt bevismaterial tyder på att fiskare och säljägare har besökt Kynö redan för 3000 år sedan.
  • 65d13aa256
  •  
  • Kynö är en urgammal ö för sjöfarare, fiskare och sälfångstmän. Männen från Kynö har under evärdliga tider tillbringat en stor del av tiden till havs och låtit kvinnorna sköta öns angelägenheter. Kvinnorna på Kynö har blivit de som bevarat och fört vidare öns kulturarv med dess konsthantverk, danser, lekar och musik. De bär ännu i dag till vardags Kynö folkdräktskjol, som de själv sytt.
  • Mare_kudumine_UieMatul_Mark_Soosaar
  • Fotograf: Mark Soosaar
  •  
  • De normer som styr livet för dagens Kynö-bor ändras i takt med tiden och människorna, men många följer förfädernas visdomar. De traditioner som är de mest forntida och bevarats oförändrade är de som sammanhänger med äktenskapet med bröllop som varar i tre dagar, men också många andra traditioner och ritualer, som följs på midsommardagen, Martinsdagen, St. Katarinadagen och andra högtidsdagar. Det är därför särskilt spännande att besöka ön på folkliga och kyrkliga helgdagar.
  •  
  • På grund av sin avskildhet är den lokala kulturen och de sekelgamla traditionerna fortfarande fullt livskraftiga. Införlivandet av kulturen på Kynö på UNESCOs lista över världens immateriella kulturarv är en stor erkänsla och förpliktar till att omsorgsfullt bevara Kynö-bornas uråldriga seder!
  • 676290744_a68c44de87
  • Kihnu_jaanituli_Mark_Soosaar
  • Fotograf: Mark Soosaar
 • Sevärdheter
  • Den gamla kyrkan (egentligen kapell) låg högst på sandstranden på öns norra udde. Enligt legenden försvann kyrkan i en eldsvåda i det Stora nordiska kriget (1700-1710). På den gamla kyrkbacken har man också hittat en gammal gravplats, en s.k. underjordisk kyrkogård. Den lutherska reformismen nådde Kynö i början av det svenska väldet, ca år 1530. Ett nytt kapell byggdes i mitten på ön ungefär där den nuvarande kyrkan står. 1624 uppfördes det på samma plats en hjälpkyrka.
  • RTEmagicC_kirik.jpg
  • Under den religiösa omvändelse som inleddes 1840 övergick Kynö-borna i mängd till den ortodoxa tron. Enligt en ukas av tsaren gavs stenkyrkan åt den ortodoxa församlingen och det byggdes en lökkupol på byggnaden. Den trädgård som omger kyrkan och porten av färgade tegel byggdes i början av 1900-talet.
  •  
  • Kyrkogården är för Kynö-borna en lika helig plats som kyrkan. Dit beger man sig tyst, aldrig efter solnedgången så att man inte stör de döda. På den kyrkogård som är i bruk i dag kan man finna kors med inskriptioner om dödstider i slutet av 1800-talet. Nära kyrkogårdens huvudport har begravts den berömde kaptenen Enn Uuetoa, “Kihnu Jõnn“, vars kvarlevor hämtades från Danmark till Kynö 1992. Bredvid honom vilar Kynö-bon Karl Jerkwelt, som var timmerman på Jõnns sista fartyg “Rock-City“. Minnesstenen över Jõnn har rests på den plats den mest berömde hjälten i Rootsiküla föddes.
  •  
  • Kynö museum grundades 1974 i det gamla skolhuset. Exponaten visas i fyra rum. I ena änden av huset visas skapelser av öns naivister och en utställning som presenterar berömda män från Kynö – hembygdsforskaren Theodor Saar, självbildad kapten Enn Uuetoa, silversmeden Peeter Rooslaid och i andra änden allt som hänger samman med vardagslivet: verktyg, kläder, hemslöjd, möbler. Museets samlingar uppgår till över 700 föremål.
  •  
  • Den första uppgiften om Kynö skola härstammar från år 1777. Den nuvarande skolan färdigställdes 1972 och huset fick sitt nuvarande utseende i samband med en renovering 1998. Skolan har 69 elever, som undervisas av 8 lärare. Utöver den statliga läroplanen ges det undervisning i Kynö-dialekten och flickor får grundkunskaperna i Kynö folkhemslöjd. En vördnadsvärd erkänsla var det statliga estniska språkpris som 2009 beviljades utgivningen av en Kynö abc-bok, som binder samman Kynö-dialekten och lokala talesätt med förhållandena på ön, hjälper till att hålla vid liv det språk som gått i arv från förfäderna och är ett prydligt exempel på bevarandet och värdesättningen av Kynös kulturella och språkliga egenart.
  • Kihnu_aabets
  • Fotograf: Urmas Luik
  • Fyrtornet på Kynö, som står på öns sydspets på Pitkänä udde, hopmonterades 1864 av komponenter tillverkade i England. Kynö-borna kallar fyren puag, under tidernas lopp har fyrvaktarna för det mesta varit ryssar. Fyrtornets höjd över havet och markytan är 31 respektive 29 m.
  • Roosi_Kihnu_majaka_juures_Mark_Soosaar
  • Fotograf: Mark Soosaar
  •  
  • Förutom Sangelaiud (tio holmar på öns nordvästra del) är två jättekast naturskyddade: Kassikivi (Kynö Kattsten) med en omkrets på 4,5 m och Liiva-aa Suur Kivi (Kynö Sandträdgårds Sten) med en omkrets på 12 m.
  •  
  • Fyra gamla skyddade träd är också värda att uppmärksammas: På Koksi gårds marker växer en gammal ek som är 3,1 m i omkrets och 26 m hög. Tre stora lindar på Kynö herrgårdsplats mäter 3,2, 2,5 och 2,3 m i omkrets och 17, 17 och 16 m i höjd.
  •  
  • Kynö är en liten ö, som allra bäst lämpar sig att upptäcka med cykel – Du kan njuta av lugnet och tystnaden när du cyklar längs skogsvägarna och du kommer snabbare fram än genom att gå. Museet, kyrkogården och den ortodoxa kyrkan ligger invid varandra i Linaküla, fyren samt den legendariske kapten Kihnu Jõnns minnessten ligger däremot längre bort mot söder. Om du inte har egen cykel eller inte bryr dig om att ta den med dig, hyr du en på platsen! Logiinrättningarna hyr ut cyklar. Dessutom erbjuds det exkursioner med guide, rundresor med bil, folkmusikkonserter, havs- eller fisketurer med båt.
 • Mannö
  • Mannö är ett slags lillebror till Kynö och Mannö-borna är Kynö-bornas folkspillra. Den här lilla steniga ön var i århundraden ängsmark åt herrgårdarna på fastlandet och pausställe för fiskare. År 1933, då det blev trångt på Kynö för öborna, flyttade 22 familjer till ön. På den grund är kulturbanden mellan de två öarna mycket täta. I dag bor det färre än 40 personer på ön och många hus används som sommarstugor.
  •  
  • Över hela ön löper en ås med många jättekast och på den öns enda väg. I mitten på ön, invid vägen ligger också Pärnu läns största jättekast Manija Kokkõkivi. På öns sydvästra udde trotsas vinden av ett åtta meter högt fyrtorn, som uppfördes 1933. 2008 öppnades på Vaigu gård Mannö Öcentrum, som också inrymmer bibliotek och ett museirum.
  •  
  • Man kan promenera från den ena änden till den andra av den ca fem kilometer långa ön på några timmar under en endagsutflykt. Eftersom Mannö är bara en halv kilometer bred på det bredaste stället, har man fin utsikt åt alla håll från vägen. Mannö erbjuder också möjlighet att fira lugn, naturnära semester, och mysiga Riida turistgård tar emot gäster.
  • Manija_linnulennult
 • Hur man kan ta sig till från Pärnu till öarna Kynö och Mannö
  • Man kan åka till Kynö från våren till höststormarna med båt antingen från Pärnu eller Munalaiu hamn (50 km från Pärnu). Då man åker från Pärnu tar överresan 2,5 timmar, från Munalaiu 1 timme. Båttiderna och priserna hittar man på Kihnu Veeteed:s webbsidor. Man kan också köra ombord på båten med bil.
  •  
  • På vintern sköts förbindelserna till Kynö med flyg. Flygtidtabellerna och biljettinformation hittar man på Internet på sidan www.parnu-airport.ee. Till Pärnu Flygplats kan man åka med buss nr 23. Information och biljettbokning sker via Kynö Flygplats (i vardera riktningen) varje dag kl. 8.00-15.00. Telefon: +372 446 9946 OBS! Man ska vara på flygplatsen senast 30 minuter före avfärd!
  •  
  • Till Mannö trafikerar från Munalaiu hamn linjebåten Manija Mann samt Kihnu Veeteed:s färja. Ytterligare information per telefon.

Gå vårt nyhetsbrev

Tack för att gå!

Bokning av logi