SA Pärnumaa Turism

Sihtasutus Pärnumaa Turism asutati Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt 2007. aasta kevadel eesmärgiga tutvustada Pärnut ja Pärnu maakonda kui Läänemere regiooni tuntud ja tunnustatud, ühtlaselt ning terviklikult arenenud puhke- ja turismiregiooni.

Nende eesmärkide saavutamiseks Sihtasutus Pärnumaa Turism:

  • koostab Pärnu linna ja maakonna turismi turundusplaani ja vastutab selle teostamise eest, eesmärgiga aidata kaasa piirkonna positiivse maine kujundamisele;
  • osaleb piirkonna turismialaste toodete väljatöötamisel;
  • koordineerib piirkonna turismiasjaliste omavahelist koostööd;
  • teeb koostööd kohalike omavalitsuste, turismiettevõtjate ning kolmanda sektori organisatsioonidega, arendab koostööd Eesti ja teiste riikide turismiorganisatsioonide ja samalaadsete institutsioonidega;
  • planeerib ja tellib täiendõpet;
  • algatab ja osaleb turismialastes projektides;
  • taotleb vahendeid riigieelarvest, Eesti ja teiste riikide organisatsioonidelt, kohalikelt omavalitsustelt, juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  • kogub, süstematiseerib ja levitab turismiinfot;
  • teeb või vajadusel tellib valdkonna arengu tagamiseks vajalikke uuringuid.

Sihtasutust juhib juhatuse liikmena Kaire Ilus. Sihtasutuses töötab projektijuhina Ave Lääne, projektijuhi assistendina Getter Koobas ning infospetsialistidena Kaidi Belova ja Karin Soodam.

Sihtasutuse nõukokku kuuluvad Rainer Aavik (nõukogu esimees), Mikk Pikkmets, Andrus Aljas, Karel Tölp, Eeri Tammik, Liis Juust, Viivika Orula ja Lauri Luur.

 

SA Pärnumaa Turism töötajate kontaktid:

Kaire Ilus, juht

Tel 447 3001

kaire.ilus[at]visitparnu.com

 

Ave Lääne, projektijuht

Tel 447 3001

ave.laane[at]visitparnu.com

 

Getter Koobas, projektijuhi assistent

Tel 447 3001

getter.koobas[at]visitparnu.com

 

Kaidi Belova, infospetsialist

Tel 447 3000

kaidi.belova[at]visitparnu.com

 

Karin Soodam, infospetsialist

Tel 447 3000

karin.soodam[at]visitparnu.com

 

Merilin Mäe, infospetsialist (lapsehoolduspuhkusel)

 

 

Pärnu Linnavalitsuse töötaja:

Orvika Reilend, turismiarenduse peaspetsialist

Tel 444 8359

orvika.reilend[at]lv.parnu.ee

Liitu uudiskirjaga

Täname liitumast!

Broneeri majutus