Termini

Komerctūrisma termins

Komerctūrisms (Business Tourism) ir termins, kas aptver visus ar darbu saistītos braucienus, neatkarīgi no to dalībnieku skaita. Piemēram: tikšanās ar darījumu partneriem, dalība konferencēs, semināros, sapulcēs, produktu demonstrācijās u.c., izņemot dalību izklaides un sporta pasākumos.

Incentive – starptautisks termins motivācijas ceļojumu un pateicības pasākumu aprakstīšanai, kas bieži vien notiek ārpus mājvietas valsts.

Konferenču biroja termins

Konferenču birojs ir:

• valsts, reģiona vai pilsētas oficiālā konfrerenču telpu mārketinga un vadības organizācija 
• koordinējoša organizācija, kas pārstāv vienu valsti, reģionu vai vienu/vairākas pilsētas
• bezpeļņas jumta organizācija 
• kvalitatīvu pakalpojumu un produktu piedāvātāju apvienība jeb “one stop convention shop”
• lēmumu ietekmētājs 
• adekvāts, objektīvs un neatkarīgs informācijas avots

PCO – konferenču organizācija

DMC – mārketinga firma

EMC – pasākumu organizētājs

Sanākšanu terminoloģia

Kongress – valstu, sabiedrisko, partijas, zinātnisko vai citu darbības nozaru pārstāvju plaša sanākšana konsultācijai un ar atbilstošu nozari saistītu lēmumu pieņemšanai; tiek izmantots saistībā ar starptautiskām sanākšanām.

Konference - valstu, sabiedrisko, partijas vaizinātnisko organizācijas pārstāvju sanākšana zināmu jautājumu apspriedei un lēmumu pieņemšanai, informācijas publiskošanai un konsultāciju organizēšanai.

Ģenerālsambleja  - asociācijas vai kluba vispārēja un formāla sanākšana, kurā piedalās vismaz kāds noteikts skaits biedru, ar mērķi likumīgi lemt par organizācijas virzieniem, politiskiem jautājumiem, ievēlēt komitejas, apstiprināt budžetus utt.; asambleja ievēro vispārīgi zināmas konkrētus procedūru likumus; parasti notiek regulāri, noteiktā vietā un noteiktā laikā; pārsvarā tā notiek katru gadu un to sauc par AGM (Ikgadējā Ģenerālasambleja).

Konvencija – sociālas vai ekonomiskas grupas vispārēja un formāla sanākšana, kas paredzēta informācijas izplatīšanai par konkrētas situācijas tēmu un tās apspriedei, lai konkrētās tēmās saņemtu dalībnieku konsensusu; parasti tai ir ierobežots ilgums un noteikti mērķi, bet nenoteikts biežums.

Forums – izstādei līdzīgs pasākums, kurā naktsmītņu, ēdināšanas, tūrisma un transporta firmas pārstāvošie uzņēmumi iepazīstina ar un piedāvā savus pakalpojumus, kuras mērķis ir dalībuzņēmumiem savu preču un pakalpojumu reklamēšana un pārdošana, jaunu kontaktu izveide ar klientiem, sadarbības iespēju rašana vai stiprināšana.

Pārrunas – akadēmiska vai pētnieciska rakstura zinātnieku vai politiķu tikšanās /konsultēšanās konkrētu problēmu apspriedei.

Seminārs – informācijas apmaiņa noteiktos jautājumos mazā dalībnieku skaitā.

Simpozijs – runas sanāksme, līdzīga forumam, taču ar mazāku dalībnieku skaitu un šauru specifisku tematiku, īpaši tiek izmaktots tematisko sapulču saistībā.

Prakse – parasti neliela skaita dalībnieku darbība brīvā formā radoša projekta radīšanai vai veikšanai; noteikti saistīts ar eksperimentiem un improvizāciju; prāta vētru semināra forma.

Mese – regulāri notiekoša liela apmēra izstāde, kas ir saistīta ar piedāvāto preču un pakalpojumu pārdošanu un kas piedāvā izklaides programmu apmeklētājiem; meses bieži vien tiek organizētas labdarības mērķiem.

Izstāde – ar konkrētu nozari vai nozarēm saistītu preču un/vai pakalpojumu demonstrēšana; bieži vien izstāde ar konferenci tiek savienota tā, ka viena papildina otru.

Informācijas diena – informēšana par jaunu, aktuālu tēmu, piem., jauni likumi, nolikumi, dalībnieku skaits ir neirobežots.

Notikumi – šeit ietilpst visas kopāsanākšanas, kas pēc savas būtības ir sporta, reliģijas, sociālie, un politiskie tautas pasākumi.