Soomaa Rahvuspark

1993. aastal rajatud Soomaa rahvuspark on suuruselt teine rahvuspark Eestis. Pärnu ja Viljandimaa piiril paiknev Soomaa on oma suurte, inimtegevusest pea puutumatute rabade ja looduslikes sängides jõgedega üheks Eesti looduse pärliks. Soomaa suurim eripära on nähtus, mille kohta kohalikud tavatsevad seniajani öelda, et neil on viis aastaaega: kevad, suvi, sügis, talv ja suurvesi. Omal käel matkajatele on Soomaa rahvuspargis ja selle lähipiirkonnas Kurgjast Viljandi ja Pärnuni kokku üle 50 erineva RMK puhkerajatise, mis on avatud igaühele. Loe edasi siit.

Soomaa rahvuspark - Visit Pärnu

Matsalu Rahvuspark

Matsalu rahvuspargi eelkäija, Matsalu Riiklik Looduskaitseala, loodi 1957. aastal pesitsevate, sulgivate ja läbirändavate lindude kaitseks. 2004. aastal nimetati Matsalu looduskaitseala ümber Matsalu rahvuspargiks. Rahvusvahelise tähtsusega märgalal on Euroopas väga haruldased poollooduslikud maastikud – üleujutatavad luha- ja rannaniidud, loopealsed, puisniidud ja Läänemere suurim roostikumassiiv. Erilise emotsiooni annab edasi massiline lindude ränne kevadel ja sügisel. Loe edasi siit.

Matsalu rahvuspark - Visit Pärnu


 

 

Liitu uudiskirjaga

Täname liitumast!

Broneeri majutus